Wybierz kurs dla Twojego dziecka:

Gimnazjalista z klasą (7 – 8 klasa)

Program rozwoju dla młodzieży gimnazjalnej.

Gimnazjum to swoiste przygotowanie do wymagań, które będzie nieść ze sobą przejście do szkoły średniej. Ilość rzeczy do nauczenia stale rośnie. Opanowanie coraz większej ilości wiedzy bez znajomości Technik Pamięciowych czy Mindmappingu staje się po prostu bardzo trudna.

  • Kurs obejmuje: 28 spotkań
  • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
  • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
  • Liczebność grupy: 4 – 8 osób

Kwantowy Umysł – licealiści, studenci, dorośli

Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego systemu uczenia się.  Kurs obejmuje:

1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się

• techniki łagodzenia stresu

• techniki koncentracji

• jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe

b. czytanie zintegrowane

c. graficzna obróbka przeczytanych informacji

• piktogramy

• mapy myśli

d. strategie uczenia się

e. trening pamięci i technik pamięciowych

• metoda mnicha

• łańcuchowa metoda zapamiętywania

• zakładki osobiste

• metoda słów zastępczych

• główny system pamięciowy

2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

a. rola relaksu

b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)

c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się

d. teoria pamięci

e. wzorce myślenia

f. konstruowanie obrazów

g. zasady neurolingwistycznego programowania

h. przyspieszona nauka

i. strategie porażki

j. muzyka barokowa

3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

a. test na półkulowość

b. test określający wzorzec myślenia

4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:

a. komunikacja werbalna i niewerbalna

b. przygotowanie wystąpienia

c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )

d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek

b. eksperymenty filozoficzne

c. procesy psychologiczne

• uzupełnianie zasobów wg Diltsa

• zgodność neurologiczna wg Diltsa

• wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów.

  • Kurs obejmuje: 32 spotkania (trwa jeden semestr – 4 miesiące)
  • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
  • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
  • Liczebność grupy: 5 – 10 osób