Wybierz kurs dla Twojego dziecka:

Mądre Dziecko – Dobry Start (6-7 lat)

Program jest specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę w szkole. W życiu Twojego dziecka pojawia się nowy nauczyciel, nieznane dotąd obowiązki, nowe przedmioty szkolne i koledzy. To, jak Twoja pociecha zaaklimatyzuje się w szkole, na długie lata będzie determinować jego podejście do nauki.

Najbardziej komfortowo w szkole czują się dzieci, które potrafią czytać, znają litery, liczą, mają dobrą pamięć, potrafią skoncentrować się na zadaniu. Postrzegane są jako zdolne, inteligentne, błyskotliwe.Dlatego początek edukacji szkolnej to doskonały czas na wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się!

 • Kurs obejmuje: 28 spotkań
 • Czas trwania zajęć: 1 godz. ( 60 min.)
 • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
 • Liczebność grupy: 4 – 8 osób

Mądre Dziecko – Przygoda na planecie Tina (7-8 lat)

Dzieci uwielbiają pytanie „Dlaczego”. Przygoda na planecie TINA inspiruje do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.

Dzieci poznają przyrodę poprzez stawianie hipotez i ich weryfikację w eksperymentach naukowych. Aspekt emocjonalny poruszany jest w szeregu dram i gier społecznych, podczas których dzieci odkrywają swoje wewnętrzne bogactwo i uczą się współpracy w grupie. Zajęcia kładą nacisk na umiejętności szkolne. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami z zakresu MAP MYŚLI, technik pamięciowych i szybkiego czytania. Odkrywają własny potencjał i zdolności oraz budują wewnętrzne przekonanie „dam radę w każdej sytuacji”.

 • Kurs obejmuje: 28 spotkań
 • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
 • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
 • Liczebność grupy: 4 – 8 osób

Mądre Dziecko – IQ Agenci (8-9 lat)

Program Mądre Dziecko wyposaża dzieci w narzędzia do efektywnej i przyjemnej nauki. Podczas kursu dzieci uczą się m.in. map myśli, koncentracji, podnoszą sprawność czytania, poznają techniki pamięciowe oraz rozwijają inteligencję emocjonalną. Przez zabawy i gry psychologiczne dziecko dociera do własnych zasobów wewnętrznych oraz rozwija pasję poznawania wykonując szereg eksperymentów naukowych.

 • Kurs obejmuje: 28 spotkań
 • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
 • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
 • Liczebność grupy: 4 – 8 osób

Mądre Dziecko – Galaktyczna przygoda Jedi (9-10 lat)

W każdym z nas drzemie niezmierzona moc, sęk w tym aby umieć ją wyzwolić. Może warto zostać uczniem JEDI? Każdy rycerz opanowuje na zajęciach techniki radzenia sobie z własnymi emocjami, poznaje swoje mocne strony, uczy się koncentracji relaksu. Oczywiście dobra pamięć i sprawność czytania są także ważnymi cechami każdego JEDI. Wspólnie wcielimy się w rolę galaktycznych strażników pokoju i będziemy doświadczać jak ważne w naszym życiu jest kierowanie się dobrem i pozytywnymi wartościami.

 • Kurs obejmuje: 28 spotkań
 • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
 • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
 • Liczebność grupy: 4 – 8 osób

Uczeń z Charakterem (10-11 lat)

Program ten jest zaawansowanym treningiem szybkiego czytania i technik pamięciowych. Podczas zajęć dzieci uczą się zapamiętywać technikami pamięciowymi materiały, które później będą „przerabiać” w szkole. Poprzez warsztaty, gry i zabawy dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań. Odkrywają pozytywny obraz siebie, posługując się technikami mającymi swoje korzenie w coachingu. Podczas zajęć przypowieści, mądrości i metafory, przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Na każdych zajęciach wykonywane są eksperymenty naukowe.

 • Kurs obejmuje: 28 spotkań
 • Czas trwania zajęć: 2 godz. ( 120 min.)
 • Częstotliwość zajęć: 1 spotkanie w tygodniu
 • Liczebność grupy: 4 – 8 osób